Hellschreiber – výhody

Jaké výhody má Hell proti nejrozšířenějšímu digitálnímu módu, radiodálnopisu RTTY? Předně je třeba zdůraznit základní rozdíl:

RTTY je čistě strojový mód a výsledek přenosu nelze ze strany uživatele nijak ovlivnit. Vysílaný znak je buďto přenesen správně nebo špatně.

Hell je tzv. „Fuzzy“ mód, to znamená, že výsledek přenosu je „nejistý“ a je závislý na lidských smyslech. Je to podobné jako u telegrafie nebo fonie (záleží na vycvičeném sluchu operátora). U Hellu hraje roli zrak a mozek operátora – protože jsou vypisovány i šumové signály v různé intenzitě, lze si i narušený obrázek přijatého znaku doplnit a správně přečíst.

Takže krátké srovnání:

1. Odolnost vůči rušení:

RTTY – velmi malá. Stačí výpadek jednoho impulzu v sekvenci, aby byl předávaný znak zcela znehodnocen. Obvykle se rozjede synchronizace, takže příjem chvíli šifruje, než se chytí.

Hell – dobrá. Pokud není rušení nebo šum na úrovni signálu, je přijímaný znak stále vidět. Silný rušící signál sice znak překryje, ale nikdy nedojde k šifrování nebo ztrátě dalších znaků.

2. Odolnost vůči vlivu ionosféry:

RTTY – šíření vln při nestabilní ionosféře prakticky znemožňuje použití tohoto módu. Signály jsou zcela nedekódovatelné.

Hell – ojediněle může dojít k tomu, že znaky jsou vypisovány zdvojeně nebo jejich obrysy jsou poněkud narušeny. Vždy ale zůstávají čitelné.

3. Využití výkonu vysílače:

RTTY – vysílač jede stále na plný výkon i když se zrovna nic nepředává a musí být na tento výkon dimenzován. Spotřeba energie je značná.

Hell – vysílač je zatížen v průměru jen na 21 %. Situace je podobná jako u CW nebo SSB.

4. Využití přenášeného signálu:

RTTY – počet kombinací pěti impulzů umožňuje přenášet jen 5+5^2=30 znaků. I když se využívá písmenová a číslicová změna, stačí to jen na základní abecedu, číslice a několik interpunkčních znamének.

Hell – tvar přenášených znaků není nijak omezen. Lze přenášet speciální znaky národních abeced stejně dobře jako různé grafické symboly.

Amatérské rádioPermalink

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *